• تاریخ انتشار : 1396/6/4
 • بازدید : 287
 • تاریخ انتشار : 1396/5/28
 • بازدید : 122
 • تاریخ انتشار : 1396/5/19
 • بازدید : 239
 • تاریخ انتشار : 1396/5/15
 • بازدید : 163
مشاهده همه
 • تاریخ انتشار : 1396/7/24
 • بازدید : 3
 • تاریخ انتشار : 1396/5/31
 • بازدید : 80
 • تاریخ انتشار : 1396/5/15
 • بازدید : 87
 • تاریخ انتشار : 1395/11/26
 • بازدید : 318
 • تاریخ انتشار : 1395/10/27
 • بازدید : 363
 • تاریخ انتشار : 1395/10/15
 • بازدید : 918
مشاهده همه

فرانک گهری

فرانک گهری (Frank O. Gehry) یکی از اولین معمارهای معروف به سبک دیکانستراکتیو یا به قول برخی از بزرگان سبک پانکی (!) است که طرحهای نامتعارفش, ساختمانهای وی را به مجسمه های کاربردی تبدیل کرده است. توضیحات بیشتر

شکیبا باشید...