• تاریخ انتشار : 1399/6/10
 • بازدید : 266
 • تاریخ انتشار : 1399/5/26
 • بازدید : 229
 • تاریخ انتشار : 1399/6/1
 • بازدید : 216
 • تاریخ انتشار : 1398/2/16
 • بازدید : 1935
 • تاریخ انتشار : 1398/2/21
 • بازدید : 2865
مشاهده همه
 • تاریخ انتشار : 1397/11/11
 • بازدید : 843
 • تاریخ انتشار : 1398/2/16
 • بازدید : 729
مشاهده همه

پیتر آیزنمن

او در آمریکا می باشد. او را بخاطر شهرتش در سبک ساختارشکنی می‌شناسند و یکی از پنج معمار بزرگ نیویورک است. توضیحات بیشتر

شکیبا باشید...